Депресия

„Депресия” е композиция за човешката унилост и тягостта от неумението да живееш. Във филма „Батак – долина на светци” тя е темата на братоубийството и на насилието като отрицание на здравия разум и хуманността.

Всъщност отказът от позиция, лишаването от право на избор, който ни е даден свише, е вечен проблем, както и липсата на памет, на солидарност, на неумение да се прецеди практически поука от горчив опит.
И повтарянето на историята е не само фарс, а и трагедия. Болезнена липса на напредък, на движение, затъване в неверието и безволевостта.
„Депресия” е мислена и преработвана години наред.

Музика, изпълнение: Симеон Германов
Записът е осъществен в „Ретро” студио

Композитор
Режисьор
Продуцент
Сценарист
Актьор