Андрей Аладжов

Рейнджърът в археологията - Андрей Аладжов

Когато четеш CV-то на научния сътрудник II степен в Националния археологически институт с музей – БАН, си представяш достопочтен беловлас мастит учен зад бюро.

Публикациите му могат да превърнат дори сайт за документално кино в отдел на Британския музей.

Андрей Аладжов обаче е човек на действието, на терена.

От години той обикаля България, която е третата страна с най-висок процент археологически открития след Италия и Турция.

Започването на разкопки не е само въпрос на техника и исторически извори.

В страна с бурно развиваща се пазарна икономика намирането на топик, средствата, разрешителните, борбата с скептични инвеститори, ядосани собственици и мудни чиновници би объркало и Индиана Джоунс.

Андрей не спира пред трудностите.

Неговата слабост – средновековна България, хиатусът между късноантична и ранносредновековна градска култура, му помага в изваждането пред света на тайните на римляни, траки, ромеи и османлии в българските земи.

Обходите, различните разкопки на терен подхранват многобройните му публикации, сред които е книгата „Византийският град и българите VII-IX век”, София, 2012 г.

Лична заслуга на Андрей Аладжов са подновените разкопки около Западната порта на антична Сердика в София.

Андрей Аладжов участва във филма „Западната порта на Източната Римска империя”.

Биографична справка